Skontaktuj się z nami
+48 609734906

Kurs Certyfikowany Administrator Microsoft SQL Server

Cel zajęć
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu administracji Microsoft SQL Server oraz przygotowania do zdania certyfikowanego egzaminu MTA.

Adresaci
Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji, zarządzania oraz programowania bazami danych Microsoft SQL Server. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, pracowników działów IT, administratorów baz danych, programistów, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

Program zajęć
W ramach 80 godzin dydaktycznych realizujemy program z zakresu wprowadzenia do języka Transact-SQL oraz administracji, utrzymania Microsoft SQL Server.

Wprowadzenie do języka Transact-SQL (40h)
Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2016
Wprowadzenie do zapytań T-SQL
Tworzenie zapytań SELECT
Tworzenie zapytań do wielu tabel
Sortowanie i filtrowanie danych
Typy danych w SQL Server 2016
Wykorzystanie Data Manipulation Language (DML) do modyfikacji danych
Stosowanie funkcji wbudowanych
Grupowanie i agregacja danych
Wykorzystanie podkwerend
Wykorzystanie wyrażeń tabelowych
Wykorzystanie operatorów na zbiorach
Wykorzystanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset
Przestawianie i grupowanie
Wykonywanie procedur składowanych
Programowanie w T-SQL
Implementacja obsługi błędów
Implementacja transakcji

Administracja Microsoft SQL Server (40h)
Uwierzytelnienie i autoryzacja dostępu
Wykorzystanie ról serwerowych i bazodanowych
Autoryzacja użytkownika w dostępie do zasobów
Ochrona danych poprzez szyfrowanie i audyt operacji istotnych
Tryby obsługi dziennika transakcji (recovery models)
Obsługa tworzenia kopii bezpieczeństwa
Odtwarzanie baz danych SQL Server
Automatyzacja zadań administracyjnych w SQL Server
Konfiguracja kontekstu bezpieczeństwa zadań agenta
Monitorowanie SQL Server poprzez alerty i notyfikacje
Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem z użyciem PowerShell
Śledzenie dostępu do SQL Server
Narzędzia do monitorowania systemu SQL Server
Rozwiązywanie problemów
Importowanie i Eksportowanie danych

Zajęcia przygotowują do zdania certyfikowanego egzaminu MTA Microsoft Technology Associate
MTA: Database Fundamentals. Egzamin 98-364

Realizacja zajęć
1. Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów MCT posiadających wieloletnie doświadczenie oraz legitymujących się certyfikatami inżynierskimi MCSE, MCSA i MCITP.
2. Zajęcia 80h lekcyjnych realizowane jest w trybach weekendowych, łącznie 8 spotkań sobota-niedziela co dwa, trzy tygodnie.
3. Każdy słuchacz ma do dyspozycji własne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Hyper-V.
4. Słuchacze otrzymują zniżkę na zakup podręczników Microsoft Press.
5. Po zakończeniu zajęć wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
6. Studenci PŁ otrzymują 50% zniżkę na egzaminy certyfikacyjne w ośrodku Certiport.
7. Najlepsi słuchacze z kursu otrzymają darmowy voucher na egzamin w ośrodku Certiport.

Cena szkolenia (za wszystkie moduły)
Studenci Politechniki Łódzkiej: 4000 zł
Studenci dowolnej uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 4500 zł
Osoby zewnętrzne: 5000 zł

Zapisy
Zapisy przyjmowane są mailowo na adres kontakt@itedu.pl. Dodatkowe pytania można zadawać pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt.