Skontaktuj się z nami
+48 609734906

Kurs MCSA Microsoft SQL Server 2012

Cel zajęć
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do zdania trzech certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Certified Solution Associate MCSA z zakresu Microsoft SQL Server 2012.

Adresaci
Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji, zarządzania oraz programowania bazami danych Microsoft SQL Server 2012. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, pracowników działów IT, administratorów baz danych, programistów, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę
i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

Program zajęć
W ramach 120 godzin dydaktycznych realizujemy program wymagany do zdania trzech egzaminów Microsoft do ścieżki MCSA SQL Server.
70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012
70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
Zobacz pełną tematykę

Realizacja zajęć
1. Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów MCT posiadających wieloletnie doświadczenie oraz legitymujących się certyfikatami inżynierskimi MCSE, MCSA i MCITP.
2. Słuchacz ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Hyper-V.
3. Słuchacz otrzymuje dostęp do oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerze prywatnym.
4. W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy elearningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
5. Słuchacze otrzymują zniżkę na zakup podręczników Microsoft Press dedykowanych do ścieżki MCSA.
6. Po zakończeniu zajęć słuchacz otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Microsoft.
7. Studenci otrzymują 50% zniżkę na egzaminy certyfikacyjne.
8. Najlepsi słuchacze z kursu otrzymają darmowy voucher na egzamin w ośrodku Certiport.

Cena szkolenia (za wszystkie moduły)
Studenci Politechniki Łódzkiej: 1200 zł (możliwość rozłożenia na raty)
Studenci dowolnej uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 2200 zł
Osoby zewnętrzne: 3200 zł

Zapisy
Grupa weekendowa: 120 godzin dydaktycznych. Spotkania sobota-niedziela co dwa/trzy tygodnie.
Dodatkowe pytania prosimy kierować mailowo lub telefonicznie na adres kontaktowy
Link do formularza zgłoszeniowego.