Skontaktuj się z nami
+48 609734906

Kurs MCSA Microsoft Server 2012

Cel zajęć
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do zdania trzech certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Certified Solution Associate MCSA z zakresu Windows Server 2012 R2.

Adresaci
Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2012 R2. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, pracowników działów IT, administratorów serwerów,
administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

Program zajęć
W ramach 120 godzin dydaktycznych realizujemy program wymagany do zdania trzech egzaminów Microsoft do ścieżki MCSA Windows Server 2012.
70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012
70-411 Administering Windows Server 2012
70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Zobacz pełną tematykę

Realizacja zajęć
1. Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów MCT posiadających wieloletnie doświadczenie oraz legitymujących się certyfikatami inżynierskimi MCSE, MCSA, MCITP.
2. Słuchacz ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Hyper-V.
3. Słuchacz otrzymuje dostęp do oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerze prywatnym.
4. W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy elearningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
5. Słuchacze otrzymują zniżkę na zakup podręczników Microsoft Press do ścieżki MCSA.
6. Po zakończeniu zajęć wydawany jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Microsoft.
7. Studenci otrzymują 50% zniżkę na egzaminy certyfikacyjne.
8. Najlepsi słuchacze z kursu otrzymają darmowy voucher na egzamin w ośrodku Certiport.

Cena szkolenia (za wszystkie moduły):
Studenci Politechniki Łódzkiej: 1200 zł (możliwość rozłożenia na raty)
Studenci dowolnej uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 2200 zł
Osoby zewnętrzne: 3200 zł

Zapisy
Grupa weekendowa: 12 spotkań sobota-niedziela co dwa/trzy tygodnie.
Dodatkowe pytania można kierować telefonicznie lub mailowo na adres kontakt@itedu.pl
Link do formularza zgłoszeniowego