Skontaktuj się z nami
+48 609734906

Kurs Certyfikowany Administrator Infrastruktury IT (Windows Server 2016/2019)

Cel zajęć
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu administracji Windows Server 2016/2019 oraz przygotowania do zdania czterech certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Technology Associate MTA.

Adresaci
Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich którzy chcieliby uzupełnić wiedzę lub/i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem MTA.

Program zajęć
W ramach 120 godzin dydaktycznych realizujemy program z zakresu administracji, utrzymania i bezpieczeństwa Windows Server oraz sieci.

Instalacja, konfiguracja i utrzymanie Windows Server (40h)
Instalacja, uaktualnienie i migracja serwerów i obciążenia roboczego
Konfiguracja lokalnego magazynu danych
Wdrażanie rozwiązań magazynu danych typu „Enterprise”
Wdrażanie rozwiązań „Storage Spaces” oraz deduplikacji danych
Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych
Instalacja i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V
Przegląd rozwiązań wysokodostępnych oraz odtwarzania danych
Wdrożenie i zarządzanie klastrami
Wdrażanie usług klastrowych maszyn wirtualnych Hyper-V
Wdrażanie usługi równoważenia obciążenia sieciowego NLB
Tworzenie i zarządzanie instalacją opartą na obrazach dyskowych
Zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie wdrożeń opartych na maszynach wirtualnych

Instalacja, konfiguracja i utrzymanie środowisk sieciowych opartych o Windows Server (40h)
Planowanie i wdrożenie sieci opartej na IPv4
Wdrażanie serwera DHCP
Wdrażanie IPv6
Wdrażanie DNS
Wdrażanie i zarządzanie IPAM
Zdalny dostęp w Windows Server
Wdrożenie DirectAccess
Wdrażanie VPN’ów
Wdrażanie infrastruktury sieciowej w filiach firmy
Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych
Wdrożenie usług Sieciowych Definiowanych Programowo (Software Defined Networking)

Instalacja, konfiguracja i utrzymanie środowisk katalogowych opartych o Windows Server (40h)
Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny
Zarządzanie obiektami w AD DS
Zarzadzanie zaawansowaną infrastrukturą AD DS
Wdrażanie i zarządzanie lokacjami i replikacją AD DS
Wdrażanie zasad grupowych (Group Policy)
Zarzadzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupowych
Zabezpieczanie usług AD DS
Wdrażanie i zarządzanie AD CS
Wdrażanie i zarzadzanie certyfikatami
Wdrażanie i zarządzanie AD FS
Wdrażanie i zarządzanie usługą AD RMS
Wdrażanie synchronizacji AD DS z Microsoft Azure AD
Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

Zajęcia przygotowują do zdania czterech egzaminów certyfikacyjnych MTA Microsoft Technology Associate
1. MTA: Windows Server Administration Fundamentals. Egzamin 98-365
2. MTA: Security Fundamentals. Egzamin 98-367
3. MTA: Windows Operating System Fundamentals. Egzamin 98-349
4. MTA: Networking Fundamentals. Egzamin 98-366

Realizacja zajęć
1. Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów MCT posiadających wieloletnie doświadczenie oraz legitymujących się certyfikatami inżynierskimi MCSE, MCSA, MCITP.
2. Zajęcia w wymiarze 120h dydaktycznych realizowane są w trybie weekendowym, łącznie 12 spotkań sobota-niedziela co dwa, trzy tygodnie.
3. Każdy słuchacz ma do dyspozycji własne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Hyper-V.
4. Słuchacze otrzymują zniżkę na zakup podręczników Microsoft Press.
5. Po zakończeniu zajęć wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
6. Studenci PŁ otrzymują 50% zniżkę na egzaminy certyfikacyjne w ośrodku Certiport.
7. Najlepsi słuchacze z kursu otrzymają darmowy voucher na egzamin w ośrodku Certiport.

Cena szkolenia:
Studenci Politechniki Łódzkiej: 3500 zł
Studenci dowolnej uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 4000 zł
Osoby zewnętrzne: 4500 zł

Zapisy
Zapisy przyjmowane są mailowo na adres kontakt@itedu.pl. Dodatkowe pytania można zadawać pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt.